Puslapis atnaujinamas / Website under maintenance

ES parama

„Logistikos strategija“ projekto esmė – padidinti eksporto apimtis, dalyvaujant tarptautinėse parodose, taip didinant įmonės žinomumą tarptautiniu lygmeniu. Dalyvaudami parodose sieksime ne tik tinkamai prisistatyti, bet užmegzti kuo daugiau naudingų kontaktų su potencialiais klientais ir partneriais. Projekto metu bendrovė dalyvaus pagrindinėse tikslinėse parodose tose šalyse, kurios yra Lietuvos prioritetinės eksporto kryptys ir vystys verslo santykius. Dalyvavimas tarptautinėse parodose leis įmonei ne tik didinti eksporto apimtis, bet ir suteiks galimybę dar kokybiškiau vertinti užsienio rinkas, atlikti tolimesnes plėtros prognozes. Dalyvavimo parodose sėkmę užtikrins įmonės turimos žinios, gebėjimas reaguoti į rinkos pokyčius, profesionalumas ir inovatyvus požiūris bei atidumas klientų poreikiams.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – UAB „Logistikos Strategija“ eksporto plėtra, dalyvaujant tarptautinėse parodose

Projekto vykdytojas – UAB „Logistikos Strategija”

Bendra Projekto vertė – 104 980,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinti skiriama iki – 45 000 Eur

Projekto pradžia – 2019-07

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-10